De tijd wordt gemeten via een Mylaps Bibtag, deze is achterop het startnummer geplakt. Vouw daarom het startnummer niet kleiner.
Bevestig het startnummer met de bijgeleverde speldjes op je shirt.

Voor een goede registratie draag het startnummer op borsthoogte, en niet onder je kleren.